Bốn Chấm Không

EP 0 - Bốn Chấm Không Chào Bạn!

Episode Summary

💡 Nói đến "4.0" thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì đầu tiên? Theo chúng mình, 4.0 không phải chỉ là những cuộc cách mạng đổi mới trong công nghệ, mà còn là những bài học, hành trình và câu chuyện của những con người hiện đang làm việc và tạo nên những giá trị sản phẩm ấy. Với podcast Bốn Chấm Không, chúng mình hi vọng sẽ truyền cảm hứng đến với nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ và đang mong muốn phát triển, đổi mới và định vị bản thân thành phiên bản 4.0 của chính mình. Từ đó, chúng mình hy vọng sẽ giúp được nhiều bạn trả lời được những băn khoăn về cách chọn ngành nghề cho đến quá trình kiếm việc, phát triển và trau dồi kinh nghiệm, kiến thức. Như vậy, cuộc cách mạng 4.0 không chỉ là cách mạng công nghệ, mà còn là cách mạng bản thân cho mỗi chúng ta nữa, phải không nào?

Episode Notes

💡 Nói đến "4.0" thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì đầu tiên? 

Theo chúng mình, 4.0 không phải chỉ là những cuộc cách mạng đổi mới trong công nghệ, mà còn là những bài học, hành trình và câu chuyện của những con người hiện đang làm việc và tạo nên những giá trị sản phẩm ấy. 

Với podcast Bốn Chấm Không, chúng mình hi vọng sẽ truyền cảm hứng đến với nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ và đang mong muốn phát triển, đổi mới và định vị bản thân thành phiên bản 4.0 của chính mình. Từ đó, chúng mình hy vọng sẽ giúp được nhiều bạn trả lời được những băn khoăn về cách chọn ngành nghề cho đến quá trình kiếm việc, phát triển và trau dồi kinh nghiệm, kiến thức. 

Như vậy, cuộc cách mạng 4.0 không chỉ là cách mạng công nghệ, mà còn là cách mạng bản thân cho mỗi chúng ta nữa, phải không nào?

⏰ Trong tập đầu tiên, hãy cùng làm quen với Bốn Chấm Không nhé:
[0:00] Giới thiệu podcast 
[1:30] Gặp gỡ co-hosts 
[4:36] Động lực làm podcast 
[16:30] Giá trị của podcast 
[20:10] Lời kết

------------------------------- 

» DISCLAIMER « 

🔶 Những câu chuyện, bài học và lời khuyên từ những khách mời của Bốn Chấm Không là những trải nghiệm rất riêng của mỗi cá nhân và không phản ánh ý kiến từ những tổ chức hay công ty của khách mời và co-hosts. Vì vậy, tụi mình hi vọng các bạn sẽ đón nhận những ý tưởng này để tham khảo và suy ngẫm thêm về mức độ phù hợp với hoàn cảnh và bản thân của mình nhé. Tụi mình luôn hi vọng những câu chuyện từ Bốn Chấm Không sẽ luôn là nguồn cảm hứng dành cho các bạn sẽ và đang theo đuổi đam mê của mình trong ngành công nghệ!

------------------------------- 

» MUSIC « 
Elli Moore - Somebody To Talk To 
https://thmatc.co/?l=89806064
Mark Generous - Orange And Pomegranate 
https://thmatc.co/?l=16FD2DB6
Mark Generous - Earl Grey 
https://thmatc.co/?l=34F26378
Singto Conley - Iced Coffee 
https://thmatc.co/?l=2FB16429
MYSM - Beyond The Fire 
https://thmatc.co/?l=F781FAA
ninjoi - Caffeine 
https://thmatc.co/?l=FE8B9F6E

------------------------------- 

© All Rights Reserved.